ข่าวกิจกรรม


คณะกรรมาธิการการเมืองสภานิติบัญญัติแห่งชาติเดินทางเยือนญี่ปุ่น

26/03/2017

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ นายกล้าณรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามและการทุจริตคอรัปชั่น และการบริหารจัดการเลือกตั้งอย่างมีความโปร่งใส โดยในวันที่ 27 มีนาคม 2560 เอกอัครราชทูตบรรสานฯ ได้นำคณะเข้าพบหารือกับนาย Ichiro Aisawa ประธานคณะกรรมการด้านจริยธรรม สภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรองประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-ญี่ปุ่น และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาวุโสของพรรค LDP โดยในโอกาสดังกล่าว ฝ่ายไทยได้เน้นย้ำความสำคัญของการกระชับความร่วมมือระหว่างฝ่ายการเมืองไทยและญี่ปุ่น ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือ โดยเฉพาะในระดับรัฐสภาให้ยิ่งเข้มแข็ง และทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมของนักการเมืองอย่างกว้างขวางด้วย
Back to the list