ข่าวกิจกรรม


คณะสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

28/03/2017

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 60 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร Global Initiatives in Management (GIM) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ คณะฯ ได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่นและโอกาสการลงทุนของนักลงทุนไทยในประเทศญี่ปุ่น
Back to the list