ข่าวกิจกรรม


คณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศรุ่นที่ 61 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

28/03/2017

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศรุ่นที่ 61 นำโดย พล.อ.ต.สำเริง พูลเพิ่ม ผบ. รร. สธ. ทอ.ฯ  ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสนี้ คณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่นและบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในญี่ปุ่น รวมถึงความร่วมมือด้านการทหารไทย-ญี่ปุ่น
Back to the list