ข่าวกิจกรรม


พิธีรับพระราชทานสัญญาบัตรตราตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองซัปโปโร

29/03/2017

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดพิธีรับพระราชทานสัญญาบัตรตราตั้ง ของนายมะซะอะกิ โอซะวะ กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองซัปโปโร โดยมี ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย
นายมะซะอะกิ โอซะวะ เคยดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโร และปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศของจังหวัดฮอกไกโด ผู้ตรวจสอบการเงินบริษัทนิโทริโฮลดิ้งส์ และกรรมการบริหารธนาคาร North Pacific Bank ทั้งนี้ นายโอซะวะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดฮอกไกโดกับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทย โดยเฉพาะด้านการค้า อุตสาหกรรม และการแลกเปลี่ยนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของไทย-ญี่ปุ่น
Back to the list