ข่าวกิจกรรม


คณะนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (นบส.1) รุ่นที่ 36 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

30/03/2017

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับคณะบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (นบส.1) รุ่นที่ 36 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่นและบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในญี่ปุ่นให้แก่คณะได้รับฟัง
Back to the list