ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุ่น (สนทญ.) รุ่นที่ 77

31/03/2017

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มอบเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) รุ่นที่ 77 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ และเป็นสักขีพยานในการส่งมอบภารกิจจากรุ่นที่ 77 ไปยังรุ่นที่ 78
ทั้งนี้ สนทญ. จะร่วมมือกับสถานทูตฯ รวบรวมลงทะเบียนนักเรียนไทย เพื่อประโยชน์ในกรณีฉุกเฉินและภัยพิบัติต่อไป
Back to the list