ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานคอร์สภาวนา "ปัจจุบันอันเป็นสุข" และงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

01/04/2017

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้มอบหมายให้นางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา สถานเอกอัครรราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานเปิดงานเข้าคอร์สภาวนา "ปัจจุบันอันเป็นสุข" นำโดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี และงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมี พระเทพสิทธินายก เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) และเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมเป็นประธานฝ่ายพิธีสงฆ์ ณ วัดพุทธาราม เมืองฟูกายะ จ. ไซตามะ
คอร์สภาวนนี้ จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เืพื่อส่งเสริมให้คนไทยในประเทศญี่ปุ่นได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา สำหรับงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีนั้น มีจุดประสงค์เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินก่อสร้างวัดไทยในญี่ปุ่น
Back to the list