ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตประจำประเทศอาเซียนร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว

04/04/2017

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียน ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนางยุริโกะ โคะอิเคะ ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนกับกรุงโตเกียว โดยเฉพาะในโอกาสที่กรุงโตเกียวจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกในปี ค.ศ. 2020 ต่อจากนั้น ออท.บรรสานฯ ได้เข้าประชุม ออท.อาเซียนประจำญี่ปุ่น หรือ ASEAN Committee in Tokyo ครั้งที่ 280 ซึ่งสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ
Back to the list