ข่าวกิจกรรม


คณะสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

11/04/2017

ด้วยเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 60 นายอรรคพล สรสุชาติ ประธานอนุกรรมการประสานงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและบริการอุตสาหกรรมไมซ์ สสปน. พร้อมด้วยคณะผูบริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุคนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับฝ่ายญี่ปุ่นเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกผู้ที่เดินทางมาร่วมงานนิทรรศการภายในประเทศไทย
Back to the list