ข่าวกิจกรรม


ข้าราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่ได้รับทุนการศึกษาจาก Japan Foundation เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

11/04/2017

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เปิดโอกาสให้ ร.ท.หญิง วรรษมน สุวรรโณ ข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก กองทัพบก เข้าเยี่ยมคารวะ ในโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษาจาก Japan Foundation ให้เดินทางไปศึกษาภาษาญี่ปุ่น ณ นครโอซากา เป็นระยะเวลา 8 เดือน
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และปีนี้เป็นปีแรกที่กองทัพบกของไทยได้รับจัดสรรทุนการศึกษานี้ ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นทางการทหารระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ที่แน่นแฟ้นขึ้นตามลำดับ
Back to the list