ข่าวกิจกรรม


รองปลัดธานีฯ เข้าร่วมการเสวนา International Economic Forum on Asia ครั้งที่ 1

14/04/2017

เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 60 นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการเสวนา หัวข้อ "The Challenge of Sustainable Cities: Building inclusive urban infrastructure to withstand disaster risks" ในการประชุม "International Economic Forum on Asia ครั้งที่ 1" ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตามคำเชิญของ OECD Development Center (DEV) โอกาสนี้ รองปลัดธานีฯ ได้นำเสนอประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของไทย รวมถึงแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในการป้องกันและเตรียมความพร้อมสำหรับภัยพิบัติ
การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง DEV กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และ Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) และมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน รวมถึงผู้แทนระดับรัฐมนตรี และนักการเมืองชั้นนำของญี่ปุ่น
Back to the list