ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตที่ปรึกษาและกงสุลเข้าคารวะนายกเทศมนตรี เมืองฮาจิโอจิ กรุงโตเกียว

18/04/2017

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ กงสุล เข้าคารวะนายกเทศมนตรี เมืองฮาจิโอจิ กรุงโตเกียว เพื่อหารือ แจ้งความคืบหน้าและขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกเรื่องการสร้างวัดป่าพุทธรังษีโตเกียว ทดแทนที่เสียหายจากเพลิงไหม้
Back to the list