ข่าวกิจกรรม


คณะ ศอ. บต. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

18/04/2017

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 คณะจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ. บต.) นำโดยนายประสิทธิ์ ชูเมือง รองเลขาธิการ ศอ. บต. ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และได้หารือข้อราชการและการประสานความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตและ ศอ. บต.
ทั้งนี้ คณะฯ ได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ เมืองอิวากิ จ. ฟุคุชิมะTags:   ศอ. บต.

Back to the list