ข่าวกิจกรรม


ประธานสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยเข้าเย่่ี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

18/04/2017

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2560 นายอะสึชิ ชิมาดะ ประธานสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำตัวและกิจกรรมของสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น

ลิงค์สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย http://www.jat.or.th/
Back to the list