ข่าวกิจกรรม


คณะจากสภากาชาดไทยเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

24/04/2017

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 คณะจากสภากาชาดไทย นำโดย นายจำนง แสงมหาชัย ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่เดินทางเยือนญี่ปุ่นตามโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19
โอกาสนี้ นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษาได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับญี่ปุ่นและความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านการพัฒนาของญี่ปุ่น และสมดุลชีวิตและการทำงานของคนไทยในญี่ปุ่นให้แก่คณะ
Back to the list