ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ หารือข้อราชการกับ รมต. กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการท่องเที่ยว

24/04/2017

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนาย Keiichi Ishii รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการท่องเที่ยว ที่กระทรวงที่ดินฯ
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือและผลักดันประเด็นความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยว โดยรัฐมนตรี Ishii ได้แสดงความพร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป
Back to the list