ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนจังหวัดอะโอะโมะริ โดยการนำของ รัฐมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

22/04/2017

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เดินทางเยือนจังหวัดอะโอะโมะริ  โดยการนำของนายฟุมิโอะ คิชิดะ รัฐมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นตามโครงการ Local to Global ของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือระหว่างจังหวัดอะโอะโมะริ กับประเทศที่มีศักยภาพ  โดยการเยือนครั้งนี้ นอกเหนือจากการหารือแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างจังหวัดอะโอะโมะริกับประเทศไทยแล้ว   เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ร่วมกับรัฐมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และเอกอัครราชทูตเมียนมาร์ อินเดีย และบรูไน เป็นสักขีพยานในพิธีเปิดงาน Hirosaki Cherry Blossom Festival   และเข้าเยี่ยมชม Taisei Kogyo-on Research Center ซึ่งมีเทคโนโลยีชั้นนำในการแช่แข็งอาหารให้คงความสด  และพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ ซึ่งจัดแสดงประวัติความเป็นมาของเทศกาลแห่โคมไฟอันเป็นเอกลักษณ์เลื่องชื่อของจังหวัดอะโอะโมะริอีกด้วย
Back to the list