ข่าวกิจกรรม


ผู้อำนวยการบริหารบริษัทสหกรณ์ญี่ปุ่นพร้อมคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

25/04/2017

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นายโยชิสึกุ ฟูจิอิ ผู้อำนวยการบริหารบริษัทสหกรณ์ญี่ปุ่นพร้อมคณะผู้บริหาร และนายโนริทะดะ มิตสึบายาชิ ประธานกรรมการบริษัทยามาโมริ จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อรายงานข้อมูลและสถานการณ์ทางการค้าของบริษัทฯ ต่อเอกอัครราชทูตฯ
บริษัทสหกรณ์ญี่ปุ่น หรือ  Japanese Consumer’s Co-Operative Union ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ และอาหารแปรรูปจากทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเพื่อจำหน่ายแก่สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยมีมูลค่าสินค้านำเข้าจากประเทศไทยสูงสุดถึงร้อยละ 42 ของสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะกุ้ง ไก่แช่แข็ง ปลาทูน่ากระป๋อง ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป โดยบริษัทฯ ได้เปิดสำนักงานในกรุงเทพฯ เมื่อปี 2550 และประสงค์จะส่งเสริมการนำเข้าสินค้าจากไทยให้เพิ่มขึ้นอีก
บริษัทสหกรณ์ญี่ปุ่น มีสถานะเป็นสภาสหกรณ์ที่มีสหกรณ์ 326 แห่งทั้งประเทศรวมกัน มีสมาชิกทั้งหมดกว่า 28 ล้านคน
Back to the list