ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมเปิดงาน Thai Fair 2017 ณ ห้างสรรพสินค้า Aeon สาขา Laketown

29/04/2017

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้กล่าวเปิดงาน Thai Fair 2017 ซึ่งจัดโดยบริษัท Aeon ที่ห้างสรรพสินค้า Aeon สาขา Lake town จังหวัดไซตามะ ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น โดยในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งอัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์ และผู้อำนวยการ สนง. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว ได้พบหารือกับผู้บริหารบริษัท Aeon เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการนำเข้าและประชาสัมพันธ์สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในญี่ปุ่น ซึ่งผู้บริหารห้างสรรพสินค้ากล่าวว่า ปัจจุบันห้างสรรพสินค้า Aeon ทุกสาขาในญี่ปุ่นมีการจำหน่ายสินค้าอาหาร ผลิตภัณฑ์ และเครื่องปรุงรสของไทย โดยในปีนี้ ตั้งเป้าที่จะขายมะม่วงจากไทย จำนวน 520,000 ลูก (เพิ่มจาก 280,000 ลูก เมื่อปีก่อนหน้า)Tags:   Thai Fair 2017, Aeon

Back to the list