ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูต ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง เข้าร่วมงานแสดงดนตรี "ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" โดย บ. เอเชีย เคนดี้ จำกัด

29/04/2017

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นายกิตติพงศ์ อภิบาลศรี อัครราชทูต ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานแสดงดนตรี "ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ ห้อง TKP Garden โรงแรม Keikyu Exinn Shinagawa ซึ่งจัดขึ้นโดยนาย เคนโซ เอนโดะ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเชีย เคนดี้ จำกัด และบริษัทในเครือ
บริษัท เอเชีย เคนดี้ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสารเคมีและเครื่องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีบริษัทอยู่ที่ประเทศไทยและญี่ปุ่น นายเอนโดะฯ พำนักที่ประเทศไทยเป็นเวลากว่า 50 ปี มีความรักและความผูกพันกับประเทศไทย บริษัทจึงได้จัดการแสดงดนตรีโดยวงดนตรีคลาสสิกญ๊่ปุ่น EUODIA เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และได้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์บรรเลงในงาน
Back to the list