ข่าวกิจกรรม


พล.อ.อ. ประจินฯ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

29/04/2017

เมื่อวันที่ 26 - 29 เม.ย. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเดินทางมาเยือนญี่ปุ่นตามคำเชิญของรัฐบาลญี่ปุ่น
วัตถุประสงค์ของการเยือนครั้งนี้ คือ เพื่อพบหารือกับผู้แทนระดับสูงของญี่ปุ่น และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวกับพลังงาน ดาวเทียม เมืองอัจฉริยะ การพัฒนาบุคคลากรด้านระบบราง รวมถึงการวิจัยและพัฒนา เพื่อแสวงหาลู่ทางในการนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมที่เข้มแข็ง และมีการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลี่อนเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ ตามนโยบาย Thailand 4.0
โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้พบหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ญี่ปุ่น และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการท่องเที่ยว เพื่อติดตามและผลักดันประเด็นคงค้างระหว่างทั้งสองประเทศ
Back to the list