ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดอบรม "งานกงสุลกับการบริการประชาชน" ณ จังหวัดกุมมะ

30/04/2017

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดกิจกรรมการอบรมหัวข้อ "งานกงสุลกับการบริการประชาชน" ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองทาเทบายบาชิ จังหวัดกุมมะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเบื้องต้นด้านงานกงสุลให้แก่อาสาสมัครคนไทยในญี่ปุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 34 ราย
Back to the list