ข่าวกิจกรรม


งาน Hiroshima Flower Festival 2017

03/05/2017

เมื่อวันที่ 2-3 พ.ค. 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายได้ น.ส. รณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองผู้มีส่วนร่วมในการจัดเทศกาล Hiroshima Flower Festival 2017 ณ โรงแรม ANA Crowne Plaza Hiroshima และเยี่ยมคูหาของสมาคมฮิโรชิมะ – ไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตให้การสนับสนุนการออกคูหาประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย Hiroshima Flower Festival 2017 เริ่มจัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม นับได้ว่าจัดต่อเนื่องกันเป็นครั้งที่ 41 แล้ว ถือเป็นงานประจำปีที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดฮิโรชิมะ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1.6 ล้านคน
Back to the list