ข่าวกิจกรรม


พิธีมอบรางวัลการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นแก่ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวไทย

14/05/2017

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ฝึกงานชาวไทยที่ชนะการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นในโอกาสครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น ณ งานเทศกาลไทย (Thai Festival) ครั้งที่ 18 กรุงโตเกียว โดยมีฯพณฯ เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เป็นประธานในพิธี โดยมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด จำนวน 10 คน นอกจากนี้มีพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่ นางวีริน ทาเคดะ อาสาสมัครแรงงานดีเด่นคนแรกของประเทศญี่ปุ่นด้วย

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้จัดการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ฝึกงานชาวไทยขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น และส่งเสริมพัฒนาภาษาญี่ปุ่นของผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำงานที่ญี่ปุ่น การทำงานในสถานประกอบการญี่ปุ่นในไทย และการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการรายย่อยภายหลังเดินทางกลับไทยสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยต่อไป
Back to the list