ข่าวกิจกรรม


งานนิทรรศการ Special Exhibition on His Majesty the King`s Lifetime Achievements ณ มหาวิทยาลัยโซกะ

12/05/2017

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2560 พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าพบหารือกับนายโยชิฮิซะ บาบะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยโซกะ เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทย - ญี่ปุ่น จากนั้นเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ Special Exhibition on His Majesty the King`s Lifetime Achievements และร่วมรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมไทย ที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยโซกะ
กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และมหาวิทยาลัยโซกะของญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 130 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน
Back to the list