ข่าวกิจกรรม


งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 18

19/05/2017

     เมื่อวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของไทยในกรุงโตเกียว จัดงานเทศกาลไทยครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว ภายใต้หัวข้อ “การเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 130 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย – ญี่ปุ่น” โดยมี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และนายเคนทาโร่ โซโนะอุระ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น กล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดและในโอกาสครบรอบ 130 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย – ญี่ปุ่น
      งานเทศกาลไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยต่อสาธารณชนญี่ปุ่น โดยเฉพาะอาหารไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ผลไม้ไทย และสินค้าไทย โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมออกคูหาทั้งสิ้นกว่า 180 คูหา และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดคูหานิทรรศการ 130 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย – ญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเข้าใจถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศในทุกด้านตั้งแต่ระดับพระราชวงศ์ไปจนถึงประชาชน จัดพื้นที่ Thai Village เพื่อหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ ได้ร่วมประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่เป็นเลิศ โดยองค์กรที่เข้าร่วม อาทิ โครงการในพระราชดำริฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การบินไทย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบริษัทไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เป็นต้น
      สำหรับกิจกรรมบนเวทีประกอบด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมไทย การสาธิตมวยไทย และการแสดงโดยคณะศิลปินจากสองค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของไทย คือ บริษัทจีเอ็มเอ็ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน)
Back to the list