ข่าวกิจกรรม


คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

22/05/2017

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2560  คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และร่วมรับฟังบรรยายสรุปความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น และแผนเตรียมรับมือกรณีเกิดภัยพิบัติ
Back to the list