ข่าวกิจกรรม


งานเทศกาลไทย ณ เมืองโอซากา ครั้งที่ 15

20/05/2017

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานเปิดงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 พ.ค. 2560 ณ สวนสาธารณะ Taiyo no Hiroba ปราสาทโอซากา โดยมีเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำเขตคันไซ ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศประจำนครโอซากาและผู้แทนจากเมืองโอซากา และประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าวด้วย

กิจกรรมภายในงานแบ่งเป็นโซนต่างๆ  ได้แก่ โซนไทยวิลเลียน มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเสด็จเยือนคันไซ พ.ศ. 2506 รวมทั้ง การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่นครบ 130 ปี

ภายในงานมีการออกร้านขายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าไทยกว่า 72 คูหา โดยมีผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
Back to the list