ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดฮิโรชิมะ

24/05/2017

เมื่อวันที่ 23 - 24 พ.ค. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เดินทางเยือนจังหวัดฮิโรชิมะ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมฮิโรชิมะ - ไทย และศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานถ่านหินสะอาด
วันที่ 23 พ.ค. 60 เอกอัครราขทูตฯ ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมฮิโรชิมะ - ไทย ตามคำเชิญของนาย Masahiro Nishikawa ประธานสมาคมฯ และได้บรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ในโอกาสครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในทุกมิติ ซึ่งมีพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศเป็นเสาหลักของความสัมพันธ์ และมีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น หรือ JTEPA ซึ่งเป็นความตกลงที่ครอบคลุมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น จำนวน 19 สาขา เป็นกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันอย่าง รอบด้าน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน
วันที่ 24 พ.ค. 60 เอกอัครราชทูตฯ และคณะ ได้เดินทางเยือนโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินสะอาด Osaki Coolgen ของบริษัท J Power ซึ่งตั้งอยู่ภายในจังหวัดฮิโรชิมะ และมีการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซในประเทศไทย จำนวน 5 แห่ง เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทดลองเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังงานถ่านหินสะอาด หรือ Integrated Gasification Combine Cycle (IGCC) ของบริษัท Hitachi โดยมีนาย Kenji Aiso ประธานบริษัท ให้การต้อนรับ
อนึ่ง ประเทศไทยกับภูมิภาคชิโกกุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดฮิโรชิมะ มีความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างหลากหลาย โดยหลายปีที่ผ่านมา เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เดินทางเยือนจังหวัดฮิโรชิมะ อย่างต่อเนื่องเพื่อหารือกับผู้แทนระดับสูงของจังหวัด รวมถึงเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมฮิโรชิมะ - ไทย
ในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เมื่อปี 2559 มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับฮิโรชิมะ เท่ากับประมาณ 158,733 ล้านเยน เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 70 จากปี 2556 ขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวจากไทยเดินทางมาฮิโรชิมะ ประมาณ 29,512 คน เพิ่มขึ้นประมาณ 12,000 คน จากปี 2558 นอกจากนี้ ในปี 2559 พบว่ามีบริษัทจากฮิโรชิมะที่ลงทุนในไทย รวม 61 บริษัท เพิ่มขึ้นประมาณ 6 บริษัท จากปี 2558 โดยรายใหญ่ที่สุดยังคงเป็นบริษัท Mazda Motors Corporation และธนาคารฮิโรชิมะ ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชิโกกุของญี่ปุ่น
ในด้านสังคมและวัฒนธรรม สถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยกับฮิโรชิมะ ได้มีความร่วมมือและมีการแลกเปลี่ยนระหว่างกันมาตั้งแต่ปี 2530 โดยสถาบันการศึกษาของฮิโรชิมะที่มีความร่วมมือกับไทย คือ 1) Hiroshima University 2) Prefectural University of Hiroshima 3) Elizabeth University of Music 4) Kinki University 5)Hiroshima Kokusai Gakuin University 6) Hiroshima Prefectural Setoda Senior High School 7) Onomichi Special Needs School 8) Kure National College of Technology และ 9) Hiroshima National College of Maritime Technology ประการสำคัญ ได้มีการก่อตั้งสมาคมมิตรภาพฮิโรชิมะ - ไทย เมื่อปี 2542 ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฮิโรชิมะกับไทยในทุกมิติ จนถึงปัจจุบัน
Back to the list