ข่าวกิจกรรม


กลุ่มสมาคม Tokorozawa International Family เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

01/10/2015

โดยมีนางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ พร้อมตอบข้อซักถามในหลายประเด็น อาทิ ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การศึกษา เป็นต้น และได้พาเยี่ยมชมทำเนียบสถานเอกอัครราชทูตฯ
Back to the list