ข่าวกิจกรรม


คณะโครงการหลักสูตรกิจการบริหารบ้านเมืองที่ดี ก.พ.ร. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

02/06/2017

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2560 คณะโครงการหลักสูตรกิจการบริหารบ้านเมืองที่ดี ก.พ.ร. นำโดย ผศ. ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยยุคเมจิจนถึงปัจจุบัน โดย ศาสตราจารย์ โนบุโยชิ ไค Director of International Development Research Institute มหาวิทยาลัยโทคุโชคุ
Back to the list