ข่าวกิจกรรม


คณะสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

02/10/2015

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมคณะสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ ในโอกาสที่เดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมด้านกฎหมายและวิชาการกับหน่วยงานของประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2558
Back to the list