ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ กระชับความร่วมมือกับธนาคาร Shimizu

12/06/2017

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับนาย Katsuichiro Toyoshima ประธานธนาคาร Shimizu และคณะผู้บริหาร จากจังหวัดชิสึโอกะ ที่ สอท. ณ กรุงโตเกียว โดยมีนายกิตติพงษ์ อภิบาลศรี อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง เข้าร่วมด้วย
นาย Toyoshima ได้นำคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแจ้งให้ทราบว่า ธนาคารจะเปิดสำนักงานผู้แทนในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นสำนักงานในต่างประเทศแห่งแรกของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 60เป็นต้นไป เพื่อให้บริหารนักลงทุนญี่ปุ่นจากจังหวัดชิสึโอกะ ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 250 บริษัท ทั้งนี้ ธนาคารมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับธนาคารกรุงเทพ
เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดี พร้อมระบุว่าแผนการขยายธุรกิจในไทยของธนาคารสอดรับกับโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น ครบ 130 ปี นอกจากนี้ ได้แนะนำโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) ซึ่งเชื่อว่าจะดึงดูดนักลงทุนจากญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก โดยน่าจะรวมถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธนาคารด้วย
Back to the list