ข่าวกิจกรรม


คณะผู้เข้าร่วมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

12/06/2017

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง นำโดยนางสาวสุลักขณา ธรรมนุสติ ที่ปรึกษา ระบบราชการ ก.พ. ในโอกาสเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูแลงาน
นอกจากนี้ คณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความร่วมมือในการพัฒนาประเทศระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นโดยนางสาวแคทรียา ปทุมรส อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวTags:   นบส.

Back to the list