ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ช่อง QVC

12/06/2017

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ช่อง QVC เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และสินค้าของประเทศไทย ตลอดจนได้เล่าถึงเสน่ห์ของอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย โดยรายการดังกล่าวจะออกอากาศในวันที่ 30 มิถุนายน 2560Tags:   QVC

Back to the list