ข่าวกิจกรรม


คณะจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

14/06/2017

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ นำโดยนายวิบูลย์ ภัทรวิบูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ และบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย - ญี่ปุ่น นอกจากนี้ คณะฯ ได้สรุประบบและการดำเนินการพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเวบไซต์ของหน่วยราชการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการให้ข้อมูล
Back to the list