ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น

07/10/2015

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เข้าเยี่ยมคารวะนายทาดะโมริ โอชิมะ ประธานสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น เพื่อแนะนำตัวและพูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นและความร่วมมือต่อกันในด้านต่างๆ ในภายภาคหน้า
Back to the list