ข่าวกิจกรรม


การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

05/06/2017

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือทวิภาคีกับนายโนะบุโอะ คิชิ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ในห้วงการติดตามรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เยือนญี่ปุ่น 
 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอบคุณที่พระราชวงศ์และรัฐบาลญี่ปุ่นมีสารแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และยินดีกับการขึ้นทรงราชย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และซาบซึ้งที่สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ เสด็จฯ เยือนไทย เพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 
 
ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ ๑๓๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ โดยฝ่ายไทยเชิญผู้แทนระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและนิทรรศการฉลองความสัมพันธ์ที่กรุงเทพฯ ซึ่งร่วมจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ที่ Suntory Hall กรุงโตเกียว ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในวันเดียวกัน และย้ำคำเชิญจากนายกรัฐมนตรีเชิญนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศไทยในปีนี้ 
 
นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งว่า เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๑๓๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น รัฐบาลไทยยินดีให้การสนับสนุนจังหวัดโอซากาที่จะลงสมัครเป็นเจ้าภาพจัด World Expo ค.ศ. ๒๐๒๕ ตามคำขอของฝ่ายญี่ปุ่น และสนับสนุนการเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุคุโอะกะ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดฟุคุโอะกะได้ขอให้รัฐบาลไทยเปิด และจังหวัดฟุคุโอะกะเป็นจังหวัดแรกที่มาเปิดสำนักงานในประเทศไทย โดยรัฐบาลไทยเห็นว่า จังหวัดฟุคุโอะกะและภูมิภาคคิวชูมีนักท่องเที่ยวไทยมาเยือนเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี และมีศักยภาพสูงในการร่วมมือทางอุตสาหกรรมและเกษตรระหว่างกัน
 
ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในมิติต่าง ๆภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (Japan – Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) และเห็นพ้องกันว่า ควรมีการทบทวนทั่วไป JTEPA ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปีของการใช้บังคับ JTEPA ในปีนี้ นอกจากนี้ ฝ่ายญี่ปุ่นได้แสดงความชื่นชมไทยที่มีความแข็งขันในการดำเนินโครงการ Country Partnership Programme (CPP) ภายใต้กรอบ OECD ซึ่งฝ่ายไทยขอบคุณที่ญี่ปุ่นให้การสนับสนุน และเชิญผู้แทนของญี่ปุ่นเข้าร่วมการประชุม OECD Southeast Asia Forum 2017 ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดที่กรุงเทพฯ และจะจัดงานเปิดตัวโครงการ CPP ของไทยในเดือนสิงหาคมศกนี้ 
 
ในช่วงท้ายของการหารือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองได้ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรมของไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมสำคัญของไทย เช่น ยานยนต์ ระบบราง เทคโนโลยีสารสนเทศ และเกษตรกรรม รวมทั้งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
Back to the list