ข่าวกิจกรรม


ประธานมูลนิธิ Foundation for the Welfare and Education of the Asian People (FWEAP) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

15/06/2017

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายมาซาฮิโระ โอคุโนะ-ฟุจิวาระ ประธานมูลนิธิ Foundation for the Welfare and Education of the Asian People (FWEAP) เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณองค์กร FWEAP ที่จัดโครงการที่เป็นประโยชน์และเชิญผู้แทนจากหน่วยงานไทยเข้าร่วมสม่ำเสมอ ซึ่งมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมของชาวไทย และทางสถานทูตฯ ยินดีให้ความร่วมมือกับองค์กรฯ ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มที่ โดยมีนางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (แรงงาน) เข้าร่วมการหารือ Foundation for the Welfare and Education of the Asian People (FWEAP) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. พ.ศ. 2512 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นและเหมาะสมแก่เด็กกำพร้า แม่และเด็กผู้ลี้ภัยจากเวียดนามที่ได้รับผลกระทบจากสงครามเวียดนาม ตลอดจนประเทศอาเซียนอื่นๆ รวมทั้งเพื่อขยายเครือข่ายและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างญี่ปุ่นและประเทศในภูมิภาคเอเชียTags:   FWEAP

Back to the list