ข่าวกิจกรรม


งานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได 2017

17/06/2017

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้มอบหมายให้นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได ครั้งที่ 5 ณ สวนสาธารณะโคโตได เมืองเซนได โดยมีนางเอมิโกะ โอคุยะมะ นายกเทศมนตรีเมืองเซนได และนายเคนจิ คะตะคิริ ประธานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได ในฐานะผู้จัดงานหลัก และแขกผู้มีเกียรติอื่น ๆ ของเมืองเซนไดและ จ.มิยากิ เข้าร่วมพิธีเปิด
งานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนไดจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 - 6 ต.ค. 2556 โดยความริเริ่มของเทศบาลเมืองเซนไดและสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองเซนได เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเมืองเซนได โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในโอกาสที่สายการบินไทยได้เริ่มเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพ - เมืองเซนได เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2556 โดยงานเทศกาลไทยดังกล่าวถือเป็นการจัดงานเทศกาลไทยครั้งแรกในภูมิภาคโตโฮกุ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น) ทั้งนี้ แม้ว่าการบินไทยจะได้ระงับเที่ยวบินตรงเส้นทางกรุงเทพ - เซนได เมื่อปลายเดือน มี.ค. 2557 แต่สภาหอการค้าฯ เซนไดและเทศบาลเมืองเซนได ยังประสงค์จะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนไดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นงานประจำปีของเมือง
งานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนไดในปีนี้ จัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิ.ย. 60 โดยได้รับความร่วมมือจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง. โตเกียว / สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว / จ. มิยากิ ภายในงานมีการออกคูหาของร้านอาหารไทย เครื่องดื่มไทย สินค้าและบริการของไทยมากมายและมีการแสดงบนเวที เช่น มวยไทย นาฏศิลป์ไทย การแสดงของศิลปินญี่ปุ่น โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานในทั้งสองวันรวม 50,000 คน
ในงานดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่นครบ 130 ปี
Back to the list