ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมชมการแข่งขัน K1 World ประจำปี 2017

18/06/2017

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอคอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมนายดิพงค์ นลินานนท์ และนางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ เดินทางไปสนามกีฬาไซตามะซุปเปอร์อารีน่า เพื่อให้กำลังใจนักกีฬาไทยสองท่านที่ร่วมแข่งในรายการ K1 world ประจำปี 2017 ได้แก่ แก้ว วีระศักดิ์เล็กยิม และก้องนภา วีระศักดิ์เล็กยิม
Back to the list