ข่าวกิจกรรม


ผู้บริหารบริษัท Earth Chemical Co.,Ltd เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

20/06/2017

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายโยชิโนริ คะวะมุระ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายต่างประเทศ และนายเคนอิจิ ซะซะคิ ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท Earth Chemical Co.,Ltd ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต เพื่อแนะนำสินค้าของบริษัท อาทิ น้ำยาบ้วนปาก สารเคมีฆ่าแมลงที่ไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้ เครื่องหอมใส่อ่างอาบน้ำ เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนที่ประเทศไทยโดยใช้ชื่อ ARS Chemical (Thailand) ตั้งแต่ปี 2523 และได้ผลิตสินค้าหลายชนิดเพื่อขายในประเทศไทยและส่งกลับมาขายยังประเทศญี่ปุ่นและยังได้ช่วยเหลือโรงเรียนไทยในย่านทุรกันดารเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมอีกด้วย โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้แทนจากบริษัทฯ ดังกล่าว และได้แนะนำให้ทราบถึงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินนโยบายการปฏิรูปทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC และการลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งรัฐบาลมีความสนใจและต้องการดึงดูดนักลงทุนจากญี่ปุ่น  นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังแนะนำให้บริษัทใช้สิทธิประโยชน์จาก BOI อีกด้วย
Back to the list