ข่าวกิจกรรม


บริษัท กูเซน จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

06/10/2015

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 นายฮิโรคาสึ ซาโนะ กรรมการผู้จัดการบริษัท กูเซน จำกัด และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เพื่อแนะนำตัวและแนะนำรายการโทรทัศน์ “สุโก้ยแจแปน” รายการท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เผยแพร่ในไทยซึ่งทางบริษัทเป็นผู้จัดทำ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านสื่อญี่ปุ่นอีกด้วย
Back to the list