ข่าวกิจกรรม


ประธานบริษัท RBA International เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

21/06/2017

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายโนบุฮิโร คุเมะ ประธานบริษัท RBA International เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำตัวและหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และองค์กร RBA International สามารถทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทย - ญี่ปุ่น โดยเฉพาะในปีนี้เป็นโอกาสครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น
RBA International เป็นองค์กร NPO ที่ก่อตั้งโดยบริษัทสื่อส่ิ่งพิมพ์ต่างๆ ซึ่งมีดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ รวมทั้งไทย
Back to the list