ข่าวกิจกรรม


กิจกรรม Thai cooking class เนื่องในโอกาส 130 ปีความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

21/06/2017

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2560 ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และนางยุพดี บุนนาค ภริยา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสาธิตการประกอบอาหารไทยแก่ชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่่นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความนิยมต่อประเทศไทยและสินค้าไทยผ่านสื่อคือวัฒนธรรมอาหาร ซึ่งคนญี่ปุ่นชื่นชอบและมีความสนใจ เพราะปัจจุบันมีร้านอาหารไทยเปิดในญี่ปุ่นถึง 1,000 แห่ง
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือจากคุณจำนงค์ นิรังสรรค์ นายกสมาคมพ่อครัวไทย และผู้ตัดสินการแข่งขันทำอาหาร "เชฟกระทะเหล็ก" ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็นบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านการต่างประเทศและดูแลความสัมพันธ์กับประเทศไทย ผู้บริหารของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ พ่อครัวของโรงแรมห้าดาวในกรุงโตเกียว ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของญ๊่ปุ่น รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยการสาธิตจัดขึ้นทั้งหมด 6 รอบ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ที่สถาบันวัฒนธรรมไทยศึกษา (Thaitec)
จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการชาวญี่ปุ่นได้รับความรู้และความสนุกสนาน ได้สัมผัสถึงสเน่ห์ของอาหารไทย และสามารถทำอาหารไทยได้จริง ตลอดมีความตระหนักรู้และความนิยมต่อสินค้าไทยและอาหารไทยมากขึ้น รวมทั้งเครื่องปรุงอาหารไทยที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก เช่น น้ำตาลปี๊บ และมะขามเปียก ซึ่งนับว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งใจไว้
Back to the list