ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ คนใหม่

23/06/2017

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 60 นาย Lui Tuck Yew เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสเดินทางมารับหน้าที่ โดยก่อนหน้านี้ เอกอัครราชทูต Yew เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ อาทิ ผู้บัญชาการทหารเรือ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน
Back to the list