ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายชุนอิจิ ซูซูกิ

07/10/2015

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เข้าเยี่ยมคารวะนายชุนอิจิ ซูซูกิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นและกรรมการบริหารสมาพันธ์ผู้แทนราษฎรนานาชาติ เพื่อแนะนำตัวและพูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของทั้งสองประเทศให้มากยิ่งขึ้น
Back to the list