ข่าวกิจกรรม


ประธานกรรมการบริิหารบริษัท Jupiter Shop Channel จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

26/06/2017

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายเคอิจิ ทานากะ ประธานกรรมการบริหารบริษัท Jupiter Shop Channel จำกัด ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแจ้งเกี่ยวกับกิจการของบริษัท รวมถึงแผนการดำเนินโครงการ Thai Day ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เพื่อเสนอขายสินค้าซึ่งผลิตในประเทศไทย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมพิเศษซึ่งจัดเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่นTags:   Shop Channel, Jupiter

Back to the list