ข่าวกิจกรรม


คณะ สจ. คานากาวะ เดินทางเยือนไทย

26/06/2017

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 60 นาย Hiroaki Shikida สจ. คานากาวะ และนายกสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น - ไทย ได้นำนาย Sousuke Hara ประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการจ้างงาน และคณะกรรมาธิการ จากจังหวัดคานากาวะ เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรายงานแผนการเยือนไทย ช่วงเดือน ส.ค. 60
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แนะนำให้คณะฯ เดินทางไปศึกษาดูงานและเก็บข้อมูล รวมถึงหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับโครงการพัฒนา EEC เพื่อนำกลับมาถ่ายทอดให้กับภาคธุรกิจของจังหวัดคานากาวะ ต่อไป
Back to the list