ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่ Funabashi International Relations Association

08/10/2015

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2015 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้รับเชิญจาก Funabashi International Relations Association ให้ไปบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความหมายของทั้งสามสีของธงชาติไทยพร้อมทั้งอธิบายเกี่ยวกับประเทศไทยและลักษณะความเป็นไทย นอกจากนี้ยังได้อธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่นต่อไปในภายภาคหน้าด้วย
Back to the list